فلزات رنگی

فلزات رنگی

فلزات رنگی عنوانی است که به گروه فلز غیرفریتی معروف است (مانند سرب و قلع و مس و روی و نیکل و برنز و آلومینیوم و …). این اسم سال‌های طولانی است که به این گروه (به خاطر گوناگونی رنگ آنها) داده شده است. می‌شود گفت هر فلزی که پایه غیرآهنی داشته باشد، وارد این گروه می‌شود.

فلز آلومینیوم

فلز آلومینیوم در میان انواع فلزات رنگی طبقه بندی می‌شود و وزن مخصوص آلومینیوم ۲٫۷ اعلام شده است. همچنین دمایی که فلز آلومینیوم در آن به نقطه ذوب می‌رسد ۶۵۸ درجه سانتی گراد می‌باشد. از مهمترین خواص آن می‌‌توان به انتقال جریان الکتریسیته و همچنین انتقال دهنده گرما اشاره نمود. فلز آلومینیوم به نسبت فلز مس از مقاومت بسیار خوبی برخوردار است و در برابر خوردگی و پوسیدگی از خود مقاومت نشان می‌دهد و از آن جایی که وزن آن به صورت قابل توجهی کم بوده به عنوان یک فلز سبک شناخته می‌شود.